OLIS DE DIÀNIA li informa que per visitar el present portal Web no queda enregistrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifique a un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe a través de dispositius anomenats ‘cookies’. Les ‘cookies” són xicotets arxius que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtindre la següent informació:

1. La data i hora d’accès a la web. Això ens permet averiguar les hores de més afluència i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

2. El número de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més éxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

3. La data i hora del darrer cop que l’Usuari va visitar la Web.

4. El disseny de continguts que el Usuari va escollir en la seua primera visita a la Web.

5. Elements de seguretat que interveneixen en el control d’accès a les àrees restringides.

La informació obtesa és totalment anòmina i en cap cas pot ser associada a cap usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a OLIS DE DIÀNIA adaptar i millorar els seus Serveis als interesos de l’Usuari. No obstant, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navigador. OLIS DE DIÀNIA informa que en el cas que es deshabilite l’ús de cookies la navegació pots ser més lenta del que és habitual.